صفحه اصلی ::   ثبت نام مشاغل  ::   ثبت نام تبلیغات ::   ارسال نظر و پیشنهاد ::    *۱۳۹۵ دهم شهريور*
                                  : انتخاب شهر :
 :
                                  : انتخاب گـروه :
 :
الهی! اگر دوستی نکردیم، دشمنی هم نکردیم. اگر چه بر گناه مصریم بر یگانگی حضرت تو مقری
الهی! در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو داریم و به زبان استغفار تو داریم.
الهی! اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم.
الهی! بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما را بی آب مکن و به گناه روی ما را سیاه مکن.
الهی! تقوایی ده که از دنیا ببریم، روحی ده که از عقبی برخوریم. یقینی ده که در آز بر ما باز نشود و قناعتی ده تا صعوه حرص ما باز نشود.
الهی! دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده تا در چاه نیفتیم. دست گیر که دستاویزی نداریم، بپذیر که پای گریزی نداریم.
الهی! درگذر که بد کرده ایم و آزرم دار که آزرده ایم.
الهی! مگوی که چه کرده ایم که دردا شویم و مگوی که چه آورده یی که رسوا شویم.
نــــــــام : نام خانوادگی :
نشانی :    (نام خیابان، میدان، چهارراه)
                

جای تخصصص، صنعت و کالای شما

در تبلیغات این صفحه خالی است.

منتظر سفارش شما هستیم.

  advertisment @ shiraztel.co.ir

تعداد بازدید [ الآن : 2    *   امروز :  2   *  دیروز : 133    *   این ماه : 1360    *   تاکنون : 443421 ]