صفحه اصلی ::   ثبت نام مشاغل  ::   ثبت نام تبلیغات ::   ارسال نظر و پیشنهاد ::    *۱۳۹۵ چهارم مهر*
                                  : انتخاب شهر :
 :
                                  : انتخاب گـروه :
 :
من طربم طرب منم زهره زند نوای من
عشق میان عاشقان شیوه کند برای من
***
عشق چو مست و خوش شود، بیخود و کش مکش شود
فاش کند چو بی دلان بر همگان هوای من
***
ناز مرا به جان کشد بر رخ من نشان کشد
چرخ فلک حسد برد زآنچ کند به جای من
***
من سر خود گرفته ام من ز وجود رفته ام
ذره به ذره می زند دبدبه فنای من
***
آه که روز دیر شد آهوی لطف شیر شد
دلبر و یار سیر شد از سخن و دعای من
***
یار برفت و ماند دل شب همه شب در آب و گل
تلخ و خمار می طپم تا به صبوح وای من
***
تا که صبوح دم زند شمس فلک علم زند
باز چو سروتر شود پشت خم دوتای من
***
بهر خدای ساقیا آن قدح شگرف را
برکف پیر من بنه از جهت رضای من
***
گفت که باده دادمش در دل و جهان نهادمش
بال و پری گشادمش از صفت صفای من
***
پیر کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد
نیست در آن صفت که او گوید نکته های من
***
باده تویی سبو منم آب تویی و جو منم
مست میان کو منم ساقی من سقای من
***
از کف خویش جسته ام در تک خم نشسته ام
تا همگی خدا بود حاکم و کدخدای من
***
شمس حقی که نور او از تبریز تیغ زد
غرقه نور او شد این شعشعه ضیای من
نــــــــام : نام خانوادگی :
نشانی :    (نام خیابان، میدان، چهارراه)
                

جای تخصصص، صنعت و کالای شما

در تبلیغات این صفحه خالی است.

منتظر سفارش شما هستیم.

  advertisment @ shiraztel.co.ir

تعداد بازدید [ الآن : 2    *   امروز :  69   *  دیروز : 192    *   این ماه : 557    *   تاکنون : 446508 ]