صفحه اصلی ::   ثبت نام مشاغل  ::   ثبت نام تبلیغات ::   ارسال نظر و پیشنهاد ::    *۱۳۹۴ پانزدهم تير*
                                  : انتخاب شهر :
 :
                                  : انتخاب گـروه :
 :
حکیم فرزانه ای را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخوانده اند مگر سرو را که ثمره ای ندارد. درین چه حکمت است؟ گفت: هر درختی ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ ازین نیست و همه وقتی خوش است و این صفت آزادگان است.
***
به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی *** پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد
گرت ز دست بر آید، چو نخل باش کریم *** ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد
نــــــــام : نام خانوادگی :
نشانی :    (نام خیابان، میدان، چهارراه)
                

جای تخصصص، صنعت و کالای شما

در تبلیغات این صفحه خالی است.

منتظر سفارش شما هستیم.

  advertisment @ shiraztel.co.ir

تعداد بازدید [ الآن : 1    *   امروز :  6   *  دیروز : 105    *   این ماه : 1652    *   تاکنون : 400468 ]