صفحه اصلی ::   ثبت نام مشاغل  ::   ثبت نام تبلیغات ::   ارسال نظر و پیشنهاد ::    *۱۳۹۵ هشتم تير*
                                  : انتخاب شهر :
 :
                                  : انتخاب گـروه :
 :
روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست
***
نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
***
چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد
این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطاست
***
باده نوشی که در آن روی و ریایی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست
***
ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق
آن که او عالم سر است بدین حال گواست
***
فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم
وان چه گویند روا نیست نگوییم رواست
***
چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم
باده از خون رزان است نه از خون شماست
***
این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود
ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست
نــــــــام : نام خانوادگی :
نشانی :    (نام خیابان، میدان، چهارراه)
                

جای تخصصص، صنعت و کالای شما

در تبلیغات این صفحه خالی است.

منتظر سفارش شما هستیم.

  advertisment @ shiraztel.co.ir

تعداد بازدید [ الآن : 1    *   امروز :  0   *  دیروز : 86    *   این ماه : 823    *   تاکنون : 436614 ]