صفحه اصلی ::   ثبت نام مشاغل  ::   ثبت نام تبلیغات ::   ارسال نظر و پیشنهاد ::    *۱۳۹۳ اول مرداد*
                                  : انتخاب شهر :
 :
                                  : انتخاب گـروه :
 :
دل سرا پرده محبت اوست ** دیده آیینه دار طلعت اوست
من که سر در نیاورم به دو کون ** گردنم زیر بار منت اوست
تو و طوبی و ما و قامت یار ** فکر هر کس به قدر همت اوست
گر من آلوده دامنم چه عجب ** همه عالم گواه عصمت اوست
من که باشم در آن حرم که صبا ** پرده دار حریم حرمت اوست
بی خیالش مباد منظر چشم ** زان که این گوشه جای خلوت اوست
هر گل نو که شد چمن آرای ** ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست
دور مجنون گذشت و نوبت ماست ** هر کسی پنچ روز نوبت اوست
ملکت عاشقی و گنج طرب ** هر چه دارم ز یمن همت اوست
من و دل گر فدا شدیم چه باک ** غرض اندر میان سلامت اوست
فقر ظاهر مبین که حافظ را ** سینه گنجینه محبت اوست
نــــــــام : نام خانوادگی :
نشانی :    (نام خیابان، میدان، چهارراه)
                

جای تخصصص، صنعت و کالای شما

در تبلیغات این صفحه خالی است.

منتظر سفارش شما هستیم.

  advertisment @ shiraztel.co.ir

تعداد بازدید [ الآن : 1    *   امروز :  8   *  دیروز : 130    *   این ماه : 8    *   تاکنون : 359762 ]